Training

Een veerkrachtige organisatie vereist conflictoplossend vermogen. Naast het geven van organisatieadvies, conflictbemiddeling en mediation verzorgen wij ook workshops en masterclasses op het gebied van conflicthantering, leiderschap, onderzoeksmethoden en gedrag in organisaties. Wilt u conflicten in uw organisatie leren signaleren en mogelijk oplossen, de samenwerking versterken of de communicatie verbeteren? Wij behandelen tijdens onze (online) masterclasses of workshops doelgericht dergelijke thema’s waarbij we ook uitgebreid zullen ingaan op de verschillende mogelijke oplossingsrichtingen en instrumenten die daarvoor gebruikt kunnen worden.

Conflicten die opgelost worden hoeven de samenwerking binnen een organisatie of tussen organisaties niet te ondermijnen. Sterker nog, conflicten die op vakkundige wijze worden begeleid en gereguleerd kunnen de samenwerking juist versterken. Wilt u weten welke factoren en persoonlijke en professionele eigenschappen de samenwerking tussen partijen beïnvloeden en hoe deze ingezet kunnen worden? Boek dan een (online) masterclass of workshop. Wij kunnen indien nodig ook een programma op maat maken.