TARIEVEN

Mulder & Van Dijk beschouwt iedere zaak als uniek en biedt maatwerk aan op basis van uw behoefte. Wij houden van duidelijkheid en transparantie. Voorafgaand aan uw besluit om een opdracht aan Mulder & Van Dijk te geven, informeren wij u tijdens een eerste intakegesprek vrijblijvend over wat wij voor uw zaak of vraagstuk kunnen betekenen, wat de tarieven en kosten zijn en wat u daarvoor van ons mag verwachten. Uw investering in onze dienstverlening betaalt zich uit in kwaliteit. Wij bieden u een aantal keuzemogelijkheden voor tariefafspraken aan.

Vaste prijsafspraak: als u ons op projectbasis wilt inhuren, dan is het mogelijk om vaste prijsafspraken te maken. Wij maken dan op basis van een inschatting van het aantal uur en van mogelijke bijkomende kosten van onze werkzaamheden in overleg prijsafspraken. 

Standaard uurtarief: als u liever gebruik maakt van het standaard uurtarief, dan houden wij nauwkeurig de geschreven tijd in uw zaak bij en ontvangt u maandelijks een gespecificeerde factuur. Afhankelijk van de aard en complexiteit kan het wenselijk zijn om het vraagstuk met meerdere specialisten te behandelen. In overleg hanteren wij in die gevallen een aangepast tarief. Wij informeren u voorafgaand over de inschatting van het aantal uren voor onze dienstverlening.

Mixed fee: als u een middenweg zoekt, dan behoort een combinatie van de eerdergenoemde afspraken ook tot de mogelijkheden. Een deel van onze werkzaamheden wordt dan bijvoorbeeld berekend tegen uurtarief en een ander deel op basis van een vaste prijsafspraak. 

* Consultancy: 100-120 euro per uur (afhankelijk van complexiteit/urgentie)

* Juridisch advies: 150 euro per uur

* Mediation: 165 euro per uur


PAKKETTEN

PAKKET 1: EERSTE HULP BIJ ORGANISATIEVRAAGSTUKKEN 

Met dit pakket krijgt u ondersteuning en advies met betrekking tot allerlei vraagstukken die zich binnen de organisatie kunnen voordoen. Hierbij kunt u denken aan het oplossen van arbeidsrechtelijke kwesties, geschillen en medezeggenschap. Het kan gaan over concrete juridische vragen over ziekteverzuim, re-integratie en ontslag maar ook over meer abstracte onderwerpen als vertrouwenskwesties en machtsrelaties binnen organisaties. Wij geven direct en discreet advies, bieden ondersteuning bij het voeren van complexe gesprekken en stellen de noodzakelijke documenten op. Kortom: een integrale aanpak die de organisatie ontzorgt.

PAKKET 2: OPLEIDING & WORKSHOPS

Wilt u de deskundigheid van uw medewerkers vergroten? Wij geven workshops en masterclasses op het gebied van thema’s die een belangrijke rol spelen binnen het functioneren van de organisatie. Wij behandelen onderwerpen als leiderschap, communicatieprocessen, praktijkonderzoek, conflictpreventie en -hantering maar kunnen het team ook kennis bijbrengen over actuele ontwikkelingen binnen arbeidsrecht en privacywetgeving, verzuimpreventie en -management die direct van invloed zijn op hun dagelijkse werkzaamheden. Een voorstel voor een eigen onderwerp behoort uiteraard ook tot de mogelijkheden.

PAKKET 3: RESEARCH PROJECTEN

Met dit pakket bieden we een traject op maat aan waarbij we onderzoek doen naar een relevante vraag of behoefte vanuit de organisatie. Dit onderzoek kunnen we zelfstandig uitvoeren maar kan ook de vorm krijgen van een actieonderzoek waarbij we in directe samenwerking met medewerkers aan de slag gaan. Onze onderzoeksbenadering levert bruikbare kennis en vaardigheden op om noodzakelijke veranderingen binnen de organisatie op systematische wijze en met behulp van draagvlak van het team door te voeren.