ORGANISATIEADVIES

Mulder & Van Dijk biedt advies op het gebied van procesbegeleiding, besluitvorming en verandering binnen een organisatie. Op basis van een analyse van interne factoren en de dynamische omgeving waarin de organisatie opereert, adviseren wij hoe u problemen in een vroeg stadium kunt herkennen en daar waar mogelijk voorkomen. Op grond van gezamenlijke gesprekken en samenwerking, krijgt u inzicht in de veerkracht van uw organisatie en de noodzaak om eventueel aanvullende capaciteit te ontwikkelen. Op die manier dragen we samen zorg voor een helder advies waarmee de organisatie direct aan de slag kan.


JURIDISCH ADVIES

Mulder & Van Dijk adviseert werkgevers, bestuurders en ondernemingsraden die oplossingen zoeken voor complexe organisatievraagstukken en sociaal-juridische kwesties. Bij een reorganisatie of herstructurering kunnen wij advies uitbrengen over ontslagmogelijkheden en (transitie)vergoedingen. Ook stellen wij vaststellingsovereenkomsten op of kunnen wij deze voor u controleren. Daarnaast bieden wij advies bij geschillen met betrekking tot medezeggenschap (OR), arbeidsongeschiktheid, (dreigend) ziekteverzuim en re-integratie.