Complexe organisatievraagstukken en sociaal-juridische kwesties kunnen conflicten veroorzaken. Helder advies op het gebied van conflictpreventie en -hantering stelt de organisatie in staat een pro-actief beleid te voeren en daadkrachtig te handelen.

Conflicten en zakelijke geschillen in de werksfeer kunnen een grote impact hebben op het professionele en persoonlijke leven van betrokkenen. Deskundige begeleiding vanaf het begin is dan van groot belang. 

Een veerkrachtige organisatie vereist conflictoplossend en lerend vermogen. Wij verzorgen onder andere workshops en masterclasses op het gebied van conflictpreventie, onderzoek, leiderschap, communicatie en gedrag binnen organisaties. 


WAT BIEDEN WIJ?

Hoogstaande begeleiding en onafhankelijk advies

Mulder en Van Dijk biedt hoogstaande begeleiding en onafhankelijk advies bij het oplossen van conflicten, vraagstukken en sociaal-juridische kwesties binnen organisaties. Wij gaan daarbij deskundig en discreet te werk waardoor de rust terugkeert en werkgever en werknemer zich volledig kunnen richten op hun kerntaken. Wij hanteren een integrale en multidisciplinaire aanpak waarin zakelijke en persoonlijke belangen erkend en zorgvuldig afgewogen worden. 


Ons team

Radna Mulder en Andrea van Dijk zijn de oprichters van Mulder & Van Dijk. Wij vormen samen een academisch en daadkrachtig team waarin het persoonlijk contact met de klant centraal staat. Wij zijn betrouwbaar, betrokken en inventief. Wij denken mee en wij denken verder. Onze expertise bestaat uit het snel kunnen doorgronden van vraagstukken en problemen. Wij bieden inzicht en instrumenten aan waarmee de organisatie direct aan de slag kan.

mr. Radna Mulder

Jurist en MfN mediator

Ik ben jurist en mede-oprichter van Mulder & Van Dijk. Mijn rechtenstudie volgde ik aan de Vrije Universiteit Amsterdam en Berkeley University met als specialisaties privaatrecht (arbeids- en familierecht) en internationaal recht. Ik ben ruim 18 jaar verbonden aan de Hogeschool van Amsterdam; eerst binnen de Faculteit Domein Economie en Management en later bij de Faculteit Maatschappij en Recht. Mijn juridische expertise heb ik verder kunnen ontwikkelen door diverse aanvullende arbeidsrechtelijke opleidingen en door het lesgeven, begeleiden en beoordelen van onderzoek op deze gebieden. Ik beheers verschillende gespreksmodellen en technieken die mij in staat stellen om snel te schakelen en tot de kern te komen. Deze kwaliteiten zijn ook waardevol voor mijn werk als MfN geregistreerd mediator. 

Ik ben ambitieus, strijdvaardig en doelgericht. Deze eigenschappen heb ik al van jongs af aan ontwikkeld tijdens mijn carrière als internationaal zwemster. Die sportmentaliteit komt nog steeds van pas, want opgeven is voor mij geen optie. Mijn kracht ligt in het doorbreken van impasses en het constructief toewerken naar oplossingen. Doordat ik vloeiend Duits en Engels spreek, behoren gesprekken in deze talen tot de mogelijkheden. 

dr. Andrea van Dijk

Organisatiesocioloog, theoloog en mediator

Ik ben organisatiesocioloog en mede-oprichter van Mulder & Van Dijk. Voor mijn promotie aan Tilburg University heb ik de invloed van taal en communicatie op de samenwerking tussen internationale militaire organisaties en meer specifiek militairen en tolken onderzocht. Hiervoor heb ik onder andere veldonderzoek gedaan in Afghanistan. De dreiging van geweld en het spanningsveld tussen culturen kunnen de samenwerkingsrelatie en de daarbinnen geldende belangen op scherp zetten. Onder zulke onvoorspelbare omstandigheden worden de eigenschappen van het individu en de dynamiek binnen de groep vaak uitvergroot. Deze inzichten in de relationele en culturele aspecten van samenwerking en conflict komen mij goed van pas als professional. 

Mijn interesse in menselijk gedrag is de rode draad geweest voor mijn studies want naast organisatiesocioloog ben ik ook theoloog, mediator en sociaal pedagogisch hulpverlener. Het is mijn kracht om te achterhalen waaruit de drijfveren en denkbeelden van mensen bestaan en hoe die ten goede van de samenwerking en de organisatie kunnen worden ingezet. 

CONTACT
Stationsplein 80
Kantoor 217 (2e etage)
2011 LM Haarlem